És adequada la forma tutorial en català?

El Consell Supervisor del TERMCAT ha acceptat recentment la forma tutorial en lloc de programa d’aprenentatge, que es va proposar l’any 2000 però que no ha aconseguit substituir el calc anglès i implantar-se.

El terme tutorial, que és un substantiu masculí, designa el recurs didàctic en suport electrònic que mostra, d’una manera detallada, els passos que ha de seguir un usuari per a poder executar autònomament un procés determinat o per a assolir gradualment un coneixement específic. Els tutorials poden ser programes informàtics interactius, vídeos o bé documents amb il·lustracions o captures de pantalla.

Lingüísticament, tutorial és un calc de l’anglès, d’ús estès també en la resta de llengües romàniques: tutorial, en castellà; tutoriel, en francès; tutoriale, en italià; tutorial, en portuguès. Malgrat que és un calc, és justificable en català a partir del substantiu tutor (“Professor responsable de l’educació individual dins un grup d’alumnes” o “Guia, conseller, defensor, d’algú, en qualsevol afer o qüestió”, segons el diccionari normatiu), per l’adjunció del sufix -al (del llatí -alis, que significa ‘relatiu o pertanyent a’) a la forma llatina tutor, tutōris. En el cas de tutorial hi ha, a més, una substantivació posterior.

Semànticament, tutorial posa l’èmfasi en la característica de ‘guies’ d’aquest tipus de recursos i reflecteix millor els diferents tipus de tutorials existents actualment.

Podeu consultar aquest terme al Cercaterm i a la Neoloteca.

Deixa un comentari