Què és el trànsit web?

El trànsit web és la quantitat de dades transmeses i rebudes a través d’un lloc web, les quals es poden mesurar amb diferents eines estadístiques que donen informació sobre pàgines vistes, visites, usuaris únics, llocs web de procedència, ubicació geogràfica, temps d’estada a la pàgina, etc.

Com a traducció de l’anglès web traffic, doncs, és adequat en català trànsit web, i no tràfic web. Trànsit té, en l’àmbit de la informàtica i les telecomunicacions, el sentit més genèric de ‘Quantitat d’informació transmesa a través d’un canal de comunicació’, mentre que tràfic es refereix al comerç o activitat desplegada en l’intercanvi de mercaderies o bé al transport d’aquestes mercaderies.

Un terme relacionat amb aquest concepte és analítica web, que és la tècnica consistent a recollir, mesurar i analitzar les dades corresponents als accessos a un lloc web per conèixer els usos i el rendiment d’aquest web amb l’objectiu d’analitzar el comportament dels usuaris i millorar-ne els continguts i l’estructura.

Deixa un comentari