#termedelasetmana: transmèdia

Aquesta setmana s’organitza a Barcelona la Transmedia Week, un espai on publicistes, artistes, dissenyadors, investigadors i programadors debaten els límits creatius i tecnològics dels formats narratius. Per això el nostre #termedelasetmana és transmèdia, que fa referència a la història que es comunica a través de diversos mitjans, expandint-ne el contingut segons les característiques i les possibilitats d’interacció de cada mitjà i amb les aportacions dels usuaris, de manera que l’univers narratiu complet es construeix amb la suma de tots aquests continguts.

A diferència del que succeeix en una història multisuport (en anglès, crossmedia), en una història transmèdia els continguts difosos a través dels diferents mitjans són diferents i es complementen.

Trobareu aquests termes i altres termes relacionats com ludificació (gamification), relat de marca (storytelling) o publicitat nativa (native advertising) en la nova Terminologia de màrqueting digital. És un projecte obert i dinàmic que s’enriqueix amb les propostes que els usuaris volen compartir a les xarxes socials. Aquestes són només algunes de les propostes que els usuaris ens han fet arribar pel Twitter. Si hi voleu participar, podeu fer arribar les vostres properes propostes amb l’etiqueta #màrquetingdigital.

Com podem traduir engagement en l’àmbit del màrqueting digital?

CC-Flickr_Captcreate
CC-Flickr_Captcreate

Un dels termes emblemàtics del màrqueting digital, que el Consell Supervisor del TERMCAT estudia aquests dies per a establir-ne la denominació en català, és el que s’anomena en anglès engagement.

S’entén per engagement en aquest sector el ‘sentiment d’adhesió i pertinença d’un usuari o comunitat a una marca concreta, que és promogut per la mateixa marca mitjançant accions en les plataformes digitals amb l’objectiu d’identificar, mantenir i fidelitzar els usuaris’. Quan es diu, doncs, que una empresa intenta aconseguir un engagement amb els seus clients, el que es vol dir és que intenta construir amb ells una mena de relació “sentimental” ferma, de compromís, recíproca i duradora.

De fet, un dels primers sentits amb què s’associa l’anglès engagement en la llengua general és el de ‘prometatge’, l’estat de qui ha donat formalment paraula de casament. Segons el context, pot voler dir també ‘compromís’, ‘implicació’, ‘vinculació’, ‘participació’, etc.

En català existeix el substantiu anàleg engatjament, amb el mateix origen etimològic que l’anglès engagement (del francès engagement, derivat del verb engager, de gage ‘penyora’) i amb sentits molt propers. Segons el diccionari normatiu, engatjament és l’acció o l’efecte d’engatjar o d’engatjar-se, i engatjar és “1. Empenyorar. 2. Lligar amb una promesa, amb una convenció. 3. Comprometre’s”. Tot i que probablement és un substantiu poc usat actualment, semànticament és motivat i podria convertir-se en una bona alternativa catalana si els especialistes de l’àmbit estiguessin disposats a utilitzar-lo.

Coneixeu aquest concepte? L’utilitzeu? Si és així, què us sembla l’alternativa catalana engatjament? Si no us agrada o creieu que no té possibilitats, quina proposta ens faríeu? També estem valorant, a banda de engatjament, les formes compromís, adhesió o vinculació.

Feu-nos arribar la vostra opinió!

Què és el trànsit web?

El trànsit web és la quantitat de dades transmeses i rebudes a través d’un lloc web, les quals es poden mesurar amb diferents eines estadístiques que donen informació sobre pàgines vistes, visites, usuaris únics, llocs web de procedència, ubicació geogràfica, temps d’estada a la pàgina, etc.

Com a traducció de l’anglès web traffic, doncs, és adequat en català trànsit web, i no tràfic web. Trànsit té, en l’àmbit de la informàtica i les telecomunicacions, el sentit més genèric de ‘Quantitat d’informació transmesa a través d’un canal de comunicació’, mentre que tràfic es refereix al comerç o activitat desplegada en l’intercanvi de mercaderies o bé al transport d’aquestes mercaderies.

Un terme relacionat amb aquest concepte és analítica web, que és la tècnica consistent a recollir, mesurar i analitzar les dades corresponents als accessos a un lloc web per conèixer els usos i el rendiment d’aquest web amb l’objectiu d’analitzar el comportament dels usuaris i millorar-ne els continguts i l’estructura.