#termedelasetmana: repartidor (rider)

Amb les limitacions al moviment i el tancament de bars i restaurants, s’ha fet especialment habitual fer ús dels serveis del que avui us proposem com a #termedelasetmana: el terme repartidor|repartidora (sovint anomenat inadequadament rider).

Com és prou sabut, un repartidor és la persona que recull missatges, paquets i altres mercaderies i els reparteix als seus destinataris, a peu o amb un mitjà de transport, com ara un camió petit, una furgoneta, una motocicleta o una bicicleta.

Es tracta d’una forma creada per derivació a partir del verb repartir (que ve del verb partir, d’origen llatí), amb el sufix -dor -dora (també d’origen llatí), molt productiu a l’hora de crear noms que indiquen ‘agent’ o ‘professió’ (conductor, espectador, treballador…).

El terme té ús des de fa anys, i no presenta cap dificultat. Últimament, tanmateix, en alguns contextos s’hi troba utilitzat l’anglicisme rider, però convé tenir en compte que en anglès rider designa la persona que munta a cavall, pilota una motocicleta o corre en bicicleta, ja sigui de manera professional o per afició. És el que en català, en l’àmbit esportiu i, especialment, en les curses, correspon a un genet, un pilot o un ciclista o corredor, segons si el desplaçament es fa dalt d’un cavall, d’una motocicleta o d’una bicicleta. Sembla que en l’extensió de l’anglicisme hi ha una certa voluntat d’ocultar o diluir la relació laboral que s’estableix entre el repartidor i l’empresa o plataforma digital que fa d’intermediària en el servei. Tindrien aquesta mateixa motivació eufemística altres formes que es documenten com ara biker o glover.

En el cas a què ens referim, en català la forma adequada és repartidor|repartidora o, segons el context, missatger|missatgera.

Vegeu més detalls sobre el terme en aquest apunt.

[Font: TERMCAT]

Leave a Reply