#termedelasetmana: terra enganxós

La metàfora, tan utilitzada i fins i tot reivindicada per poetes com Neruda, és també un dels recursos més utilitzats en la creació de terminologia. Es tracta de fer servir un mot o una expressió que literalment vol dir una cosa per a expressar-ne una altra que té una certa semblança amb aquella.

És el cas del #termedelasetmana que avui destaquem: terra enganxós. El terme no fa referència al seu sentit literal, sinó a la imatge que transmet. Amb l’expressió terra enganxós es designa la barrera invisible que conformen les tasques i càrregues que culturalment s’associen a les dones i que impedeixen el desenvolupament de la seva carrera professional en igualtat de condicions que els homes.

És un terme creat recentment, amb equivalents formats paral·lelament en castellà (suelo pegajoso) i en anglès (sticky floor), molt relacionat conceptualment amb un altre terme creat també per metàfora i que vam destacar no fa gaires setmanes: sostre de vidre. Són dues maneres diferents d’expressar una realitat encara massa present.

Deixa un comentari