Com es pot traduir el terme responsive web design?

En l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació, el terme responsive web design correspon en català a disseny web responsiu i està relacionat amb disseny web adaptatiu, tot i que designen tècniques diferents d’adaptació dels llocs web:

El disseny web adaptatiu permet adaptar el format dels continguts d’un lloc web a les característiques d’uns dispositius i unes pantalles d’accés concrets, gràcies a la detecció de les seves característiques i a la selecció de la versió del codi del web més adequat entre els diversos codis predeterminats. La denominació disseny web adaptatiu és un calc de l’anglès adaptive web design, que és un terme d’autor creat pel dissenyador Aaron Gustafson. L’equivalent castellà és diseño web adaptativo, i els anglesos, adaptive design i adaptive web design.

El disseny web responsiu permet adaptar el format dels continguts d’un lloc web a les característiques de qualsevol dispositiu o pantalla d’accés, gràcies a determinades solucions tècniques que parteixen d’una versió única del codi. La denominació disseny web responsiu és un calc de l’anglès responsvie web design, que és també un terme d’autor creat pel dissenyador i desenvolupador Ethan Marcotte. L’equivalent castellà és diseño web responsivo, i els anglesos, responsive design i responsive web design.

No s’ha de confondre aquesta correspondència responsive / adaptatiu -iva amb l’ús de l’adjectiu responsiu -iva, ben format lingüísticament en català, com a traducció de l’anglès responder en termes especialitzats d’altres àmbits. Així, en immunologia s’usen els termes responsiu -iva (‘Dit de la cèl·lula o l’organisme que expressa una resposta immunitària en ser estimulat per un antigen concret’); no responsiu -iva (‘Dit de la cèl·lula o l’organisme que no respon a un estímul antigènic o hi respon de forma deficient’); i responsiu -iva al placebo (‘Dit de la persona que presenta una resposta associada a la presa d’un placebo’). En aquests casos, les formes castellanes i franceses també són coherents amb la catalana: responsivo i répondeur. [Text actualitzat el novembre de 2015]

Una resposta a “Com es pot traduir el terme responsive web design?

  1. Precisament avui hem fet una entrada parlant sobre disseny adaptatiu i inspirat en aquesta entrada.
    No resulta sorprenent però que les empreses que ens dediquem al disseny web necessitem posicionar el terme disseny adaptatiu així com el terme disseny responsiu ja que aquesta darrera té major volum de cerques a Internet.
    Trist però real.

Deixa un comentari