#termedelasetmana: whatsap

Un dels noms que més sentirem aquesta setmana en el context del Mobile World Congress és el de l’aplicació de missatgeria instantània Whatsapp.

La forma WhatsApp és el nom comercial d’una aplicació i en principi s’ha d’escriure, per tant, amb majúscula. En un registre formal i des del punt de vista terminològic més precís i estricte, caldria respectar la grafia original de la marca registrada i adoptar solucions contextuals del tipus missatge de WhatsApp, enviar per WhatsApp, etc. És important tenir en compte que les marques estan protegides legalment, de manera que en catàlegs i altres usos comercials l’ús de les adaptacions podria presentar problemes de tipus legal.

En altres tipus de contextos de registre més informal, divulgatius o dels mitjans de comunicació, de la llengua general, orals, etc., l’adaptació a l’ortografia catalana que resultaria menys forçada seria la forma whatsap (o whatsapp si mantenim l’escurçament app sense adaptar). En català segurament prevaldria la tendència a mantenir la h, com en whisky. Podríem utilitzar, per tant, expressions com ara enviar / escriure / fer un whatsap, parlar per whatsap, etc.

En casos com aquests, doncs, es veuen clarament les diferències que convé tenir en compte pel que fa als destinataris i als diferents tipus de text en què s’utilitzen.

4 respostes a “#termedelasetmana: whatsap

  1. Si mantenim la primera part del compost (whats) tal com és l’original, per què eliminem una pe de la segona part? En principi, la marca fa referència al fet que és una aplicació mòbil. Si hem adaptat el terme aplicació mòbil com una app, no podríem adaptar aquest genèric amb la forma whatsapp? Gràcies

    • La forma amb una sola ‘p’ suposa un pas més en l’adaptació del segment que forma part del nom comercial. També seria possible mantenir l’escurçament ‘app’.

  2. ¿I com cal pronunciar-ho? ¿[watsáp], [vatsáp], [batsáp], [watzáp], [vatzáp], [batzáp], [wǝtsáp], [vǝtsáp], [bǝtsáp], [wǝtzáp], [vǝtzáp], [bǝtzáp]? Gràcies.

    • Cal no perdre de vista que es tracta d’una denominació comercial. En conseqüència, la tendència és pronunciar-lo a la manera anglesa.

Deixa un comentari