#termedelasetmana: neurorehabilitació

neurorehabilitacioAquesta setmana l’atenció dels mitjans de comunicació es focalitza especialment cap al tema de La Marató de TV3 d’aquest any: l’ictus i les lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques. Des del TERMCAT ens afegim a les iniciatives que es duen a terme a l’entorn d’aquest tema amb la publicació d’un diccionari en línia amb la terminologia pròpia d’aquests problemes de salut, i, a més a més, dediquem el nostre #termedelasetmana a la forma neurorehabilitació.

El terme fa referència al procés clínic complex dirigit a restituir, minimitzar o compensar les alteracions funcionals aparegudes en la persona afectada per una discapacitat com a conseqüència d’una lesió del sistema nerviós.

La neurorehabilitació, doncs, és la millor manera de tractar les conseqüències dels problemes de salut que centren l’interès de La Marató d’aquest any. El nostre #termedelasetmana vol ser, també, un homenatge i un reconeixement a tots els professionals (metges rehabilitadors, professionals d’infermeria, fisioterapeutes, treballadors socials, etc.) que es dediquen a aquesta tasca de recuperació integral tan important.

#termedelasetmana: donant

donantEls hospitals i centres de salut, per sort —i gràcies a l’esforç dels professionals que hi treballen—, no fan vacances. I convé que el nostre #termedelasetmana tampoc no en faci, de vacances. Ens referim al terme donant.

El donant (o donador | donadora) és la figura clau per a garantir que les reserves de sang es mantinguin adequades a les necessitats. Tal com recordàvem en aquest apunt, encara no hi ha cap alternativa a la sang que aporten els donants.

Per això, si t’agradaria que el nostre #termedelasetmana es referís precisament a tu, pots aprofitar potser algun dia d’aquest estiu o els últims dies abans de les vacances per arreglar-ho. Sens dubte, és difícil imaginar una millor manera d’aprofitar el temps de descans estival.

Què és l’atenció integrada? És el mateix que l’atenció integral?

atencio_integrada-integralLa setmana passada va tenir lloc a Barcelona la 16a edició de la Conferència Internacional sobre Atenció Integrada, és a dir, sobre el model d’atenció que, com a resposta a l’augment de la població amb necessitats complexes, unifica la planificació, la gestió clínica i la provisió dels serveis socials i sanitaris. Amb aquest nou model d’atenció es vol garantir l’atenció global de les necessitats de les persones, tenint en compte la seva dimensió física, funcional, psíquica i social; en altres paraules, amb l’atenció integrada social i sanitària es vol garantir que s’ofereix una atenció integral de les persones.

Així doncs, els termes atenció integrada i atenció integral fan referència a conceptes relacionats, fonamentals en la transformació del model d’atenció, però amb significats diferents, basats en el sentit diferent que tenen en llengua general les formes adjectives integrat -ada (participi del verb integrar, que significa ‘unir en un tot’) i integral (‘que comprèn tots els elements que pot tenir per a ésser complet’).

A la Conferència que hem esmentat al principi, el TERMCAT, juntament amb experts en salut i en benestar social del PIAISS (Pla Interdepartamental d’Atenció i Interacció Social i Sanitària), vam presentar aquest pòster sobre el projecte en què estem treballant que difondrà la terminologia relacionada amb aquests conceptes.

#termedelasetmana: atenció integrada

atencio_integradaAquesta setmana es duu a terme a Barcelona una trobada internacional dedicada específicament a un concepte d’importància creixent en l’àmbit de la salut, i que us proposem com a #termedelasetmana: l’atenció integrada.

Fa referència a un model d’atenció que garanteix l’atenció integral i centrada en la persona mitjançant actuacions conjuntes i solidàries dels professionals i de les organitzacions de serveis socials i de l’àmbit sanitari, amb l’objectiu d’obtenir bons resultats en salut i benestar, una adequada utilització dels recursos i una bona experiència de les persones implicades.

L’atenció integrada és un terme clau en la gestió i organització del model d’atenció, i des del TERMCAT, juntament amb experts en salut i en benestar social del PIAISS (Pla Interdepartamental d’Atenció i Interacció Social i Sanitària) estem treballant en la preparació d’un recull específic que difondrà la terminologia relacionada amb aquest concepte. Vegeu el pòster que hem presentat al congrés sobre aquest projecte.

I com que té aplicació en molts àmbits relacionats, el podeu trobar ja també dins de la Terminologia de la cronicitat, que forma part de la nostra col·lecció de Diccionaris en Línia.

Zika: aspectes lingüístics

CC_Rafaelgilo
CC_Rafaelgilo

Aquests dies els mitjans estan parlant d’una malaltia anomenada febre del Zika (també coneguda com a febre vírica del Zika o malaltia del Zika), que afecta extensos territoris de Sud-Amèrica i Amèrica Central i alguns llocs concrets d’Àsia i Oceania.

Es tracta d’una infecció causada pel virus del Zika, que es manifesta amb una simptomatologia característica (febre, erupcions a la pell, dolors articulars i conjuntivitis i vermellor als ulls). Normalment té un curs lleu, de durada curta (d’uns dies a una setmana). Els casos greus, que requereixin hospitalització, són poc habituals. En les àrees on la malaltia és freqüent s’ha observat un augment significatiu dels casos de mort fetal o de microcefàlia congènita en nadons de dones que han contret la malaltia durant l’embaràs.

La febre es transmet per picades de mosquits del gènere Aedes, que fan de vectors del virus. La principal mesura de prevenció és l’eliminació dels biòtops dels mosquits vectors i l’adopció de mesures protectores antimosquits.

La denominació Zika prové d’un topònim, el bosc de Zika, a Uganda, on es va identificar per primera vegada el virus l’any 1947. En relació amb la pronúncia en llengua catalana, es recomana la forma plana.

Quant a les denominacions del virus i de la malaltia, les formes *virus Zika o *febre Zika, sense preposició, no es consideren adequades. I, pel que fa a la presència o no de l’article, sembla preferible la forma amb article masculí (virus del Zika) —potser com a reducció de virus del [bosc de] Zika. Aquesta és, de fet, la forma més freqüent, tot i que també es documenta i es pot considerar admissible l’ús sense article (virus de Zika) —com a reducció de virus [del bosc] de Zika.

En contextos de divulgació de vegades es fa servir la forma escurçada zika (normalment en masculí, el zika, com l’ebola, l’alzheimer o el chikungunya) per a referir-se a la malaltia: en aquests casos s’escriu amb minúscula inicial. Els especialistes prefereixen evitar la forma escurçada per a referir-se al nom del virus, tot i que en els contextos menys especialitzats també s’hi fa servir. En certs documents d’especialitat el virus es pot trobar abreujat amb la sigla d’origen anglès ZIKV.

Ben aviat podreu consultar les fitxes terminològiques d’aquests termes, amb la definició precisa i els equivalents en altres llengües, al Cercaterm, i també, més endavant, en el Diccionari enciclopèdic de medicina (DEMCAT). Versió de treball.