Què és i com s’escriu el chikungunya?

©James Gathany/CDC
©James Gathany/CDC

Darrerament, l’actualitat informativa ha posat en primer pla una malaltia fins ara poc comuna en el nostre territori: el chikungunya, conegut també com a febre chikungunya. Es tracta d’una infecció vírica, causada pel virus del chikungunya, que es manifesta amb una simptomatologia característica (febre, eritema i dolors articulars molt forts), tot i que cal confirmar-ne el diagnòstic amb proves serològiques o moleculars. La infecció es transmet per picades de mosquits, que fan de vectors del virus: concretament, el mosquit tigre (Aedes albopictus) i el mosquit de la febre groga (Aedes aegypti).

El nom chikungunya, que forma part d’aquestes denominacions, prové del makonde, una llengua bantu parlada al sud-est de Tanzània i al nord de Moçambic, en què significa ‘home que es doblega’. S’aplica a la malaltia per la posició encorbada que solen adoptar les persones que la pateixen, com a conseqüència del dolor intens a les articulacions.

Aquesta denominació ha estat incorporada al català probablement a través de l’anglès i a hores d’ara ja és pràcticament internacional. Això, i el fet que l’adaptació al sistema català donaria lloc a una forma gràficament molt allunyada de la denominació de partida (*xicungunya/*xikungunya/*txicungunya/*txikungunya?) i difícil d’identificar, fan preferible l’adopció directa del manlleu. La forma chikungunya no és un antropònim ni un topònim (a diferència, per exemple, de ebola) i s’escriu en minúscula en tots els contextos.

Pel que fa al gènere, s’ha donat prioritat al masculí, encara que en català el nom chikungunya també es documenta, amb menor freqüència, en femení. De fet, tant el masculí com el femení són possibles per als noms de malalties en llengua catalana, però la proposta que presentem es basa en l’ús majoritari (en català i en altres llengües romàniques) i en el caràcter de gènere no marcat que té el masculí en aquestes llengües.

Podeu consultar aquests termes amb la definició precisa i els equivalents en altres llengües al Cercaterm i també, més endavant, en el Diccionari enciclopèdic de medicina (DEMCAT). Versió de treball.

Deixa un comentari