#termedelasetmana: COVID-19

L’actualitat informativa i les iniciatives al voltant de la Marató de TV3 d’aquest any fan bastant evident la tria del #termedelasetmana: COVID-19.

Per desgràcia, avui es pot considerar que aquesta malaltia d’origen víric és universalment coneguda; clínicament es defineix com una malaltia respiratòria d’origen víric causada pel coronavirus SARS-CoV-2, que en casos lleus produeix símptomes similars als de la grip, generalment febre, tos, dispnea, miàlgia i astènia, i en casos greus pot derivar en una pneumònia associada a un procés inflamatori general que requereix atenció intensiva.

Els especialistes de l’àmbit ens expliquen amb detall com es transmet, com es prevé i com es tracta, quines seqüeles potencials pot deixar, i tota altra mena de detalls. Però pel que fa a l’aspecte lingüístic la forma COVID-19 és una sigla procedentde la denominació anglesa coronavirus disease 2019 (‘malaltia del coronavirus 2019’). La sigla s’utilitza sobretot en l’àmbit especialitzat, mentre que en l’àmbit divulgatiu i de la llengua general la tendència és a escriure covid-19, en minúscules, com a forma ja lexicalitzada.

En català el gènere recomanat per a COVID-19 (o covid-19) és el femení (“la COVID-19”), d’acord amb l’origen etimològic del mot (una sigla anglesa que té com a nucli la paraula disease, corresponent en català al mot femení malaltia). Tot i això, també es considera vàlid l’ús en masculí, ja que s’ajusta al que seria esperable en un mot agut acabat en [it]. La pronúncia recomanable del mot és com a paraula aguda, amb l’accent sobre l’última síl·laba (i no pas com si fos escrit “*còvid”). En la resta de llengües romàniques el gènere atribuït a COVID-19 (i a les seves variants gràfiques, Covid-19 i covid-19) varia segons la font. En castellà, francès i italià els organismes oficials, però, recomanen l’ús preferent del femení.

Si voleu consultar aquest terme i altres termes relacionats amb la pandèmia, us recordem que teniu disponible el diccionari Terminologia de la COVID-19, que actualitzem de manera permanent, i també podeu consultar un conjunt d’infografies interactives amb una selecció dels termes més destacats.

[Font: TERMCAT]

Deixa un comentari