#termedelasetmana: grup bombolla

Aquests dies és un dels termes que sentim més sovint en notícies i fins i tot en converses, i per això us el proposem com a #termedelasetmana: es tracta del terme grup bombolla.

Fa referència al grup de persones que, en el context d’una pandèmia, es relacionen entre si generant un espai de confiança i seguretat. L’organització dels contactes personals a partir de grups bombolla és una mesura de moderació social intermèdia entre l’aïllament complet i la relació interpersonal sense restriccions. Les recomanacions de salut pública són que cada persona mantingui els seus grups bombolla tan estables com sigui possible.

Des del punt de vista de la formació, és un terme de caràcter sintagmàtic basat en una imatge metafòrica: la bombolla suggereix un concepte d’aïllament respecte de l’entorn, i afegida en aposició al mot grup en determina les característiques.

Si voleu consultar aquest terme i altres termes relacionats amb la pandèmia, us recordem que teniu disponible el diccionari Terminologia de la COVID-19, que actualitzem de manera permanent.

[Font: TERMCAT]

Deixa un comentari