‽, com es diu en català aquest signe de puntuació?

admirogantEn català es pot anomenar admirogant, exclarogant, signe d’admirogació o signe d’exclarogació. És un signe de puntuació no estàndard que combina les funcions del signe d’interrogació i del signe d’admiració.

Els termes proposats en català són acrònims, és a dir, termes formats per truncament i combinació de dos termes diferents: admiració o exclamació i interrogant o interrogació. Es tracta d’un recurs per a la formació de termes semànticament molt pertinent en aquest cas, ja que el concepte que es designa és la suma d’una admiració i un interrogant.

Les formes documentades en altres llengües segueixen el mateix patró formatiu: exclarrogativo en espanyol, point exclarrogatif en francès, interrobang en anglès.

Deixa un comentari