Sabíeu que hi ha escarabats que no són insectes?

L’escarabat és un dels insectes més coneguts per la població en general i, també, un dels insectes que desperta més fòbies, malgrat que entre els antics egipcis tenia un estatus sagrat, amb una gran importància en el culte funerari, i se’l considerava un símbol de protecció en la vida i en la mort.

Doncs bé: a la indústria tèxtil hi ha, també, escarabats, però que no tenen res a veure amb els insectes! En aquest sector d’activitat, el terme escarabat designa el defecte de tissatge que es produeix quan alguns fils resten sense lligar i fan bastes indegudes en el teixit.

Curiositats com ara aquesta les podeu consultar en el Lèxic de la indústria tèxtil a Mollet del Vallès, elaborat pel Servei de Català de Mollet del Vallès (Consorci per a la Normalització Lingüística) i allotjat, des d’ahir, en la col·lecció de Diccionaris en Línia del TERMCAT.

Deixa un comentari