Què és el precariat?

El terme precariat designa el conjunt dels treballadors que tenen un treball precari, ja sigui perquè tenen un contracte de treball a temps parcial, en pràctiques, de formació, o, fins i tot, perquè treballen sense contracte laboral.

Es tracta d’un terme que es documenta de manera paral·lela en castellà, francès, anglès, italià, portuguès i alemany, i que, arran de la crisi econòmica, s’ha fet habitual en els àmbits de la sociologia, el treball o la política.

Està format amb l’adjunció del sufix –at a l’adjectiu precari -ària (‘Dit del treballador que té una situació laboral sense garantia de continuïtat i estabilitat’). Aquest sufix és molt productiu a l’hora de formar substantius masculins amb el sentit ‘conjunt de’, com en accionariat, alumnat, artesanat, articulat, cadirat, diaconat, electorat, empresariat, funcionariat, proletariat, veïnat, voluntariat, etc.

Podeu consultar també altres termes de l’àmbit laboral al diccionari en línia Diccionari de la negociació col·lectiva.

Deixa un comentari