#termedelasetmana: efecte fotoelèctric

L’Assemblea General de les Nacions Unides i la UNESCO han declarat el 2015 Any Internacional de la Llum i les Tecnologies Basades en la Llum. Amb aquesta iniciativa es vol difondre els descobriments dels segles XIX i XX que han demostrat la gran importància de la llum en la ciència, i donar a conèixer l’extraordinari potencial de possibilitats per al progrés científic que té actualment la recerca en òptica i fotònica.

Des de la informació a Internet, que viatja per la fibra òptica, fins a l’ús de làsers amb finalitats mèdiques o la tecnologia per a l’aprofitament de l’energia solar, les tecnologies basades en la llum tenen molta presència en la societat actual. És precisament per l’impacte que pot tenir en àmbits com el medi ambient, les comunicacions, la medicina, l’economia, l’energia, l’agricultura, etc. que l’estudi de la llum i, sobretot, de les seves tecnologies és indispensable per a promoure el desenvolupament sostenible de la nostra societat i la millora de la qualitat de vida de les persones. D’altra banda, històricament la llum també ha actuat com a element de desenvolupament cultural i té un vessant artístic important.

Per tot plegat, aquesta setmana destaquem el terme efecte fotoelèctric, que és el fenomen consistent en l’alliberament d’electrons per una substància exposada a la llum o, en general, a una radiació electromagnètica. Aquest fenomen ja va ser observat per Heinrich Hertz al final del segle XIX, però va ser Albert Einstein qui, el 1905 (ara fa 110 anys), va interpretar-lo i explicar-lo. I va ser per aquesta aportació cabdal per al desenvolupament de la física moderna —i no per la formulació de la teoria de la relativitat— que Einstein va rebre el Premi Nobel de Física l’any 1921. A la pràctica, l’efecte fotoelèctric és a la base del funcionament de les cèl·lules fotoelèctriques, uns dispositius de detecció de llum que tenen múltiples aplicacions industrials i quotidianes: portes automàtiques, detectors de fum, alarmes antirobatori per a articles de consum, càmeres digitals, etc. Us imagineu uns grans magatzems sense l’efecte fotoelèctric?

Deixa un comentari