Què vol dir transaccionar?

En l’àmbit de la política, i especialment en el parlamentari, el verb transaccionar s’utilitza amb el sentit de ‘negociar’ o ‘convenir una cosa’. El Diccionari jurídic català el recull amb una definició encara més precisa: ‘Acordar un text de consens que recull els punts que poden acceptar els autors de les diverses redaccions anteriors’. Aquest terme no es documenta en les fonts lexicogràfiques generals.

Es tracta d’un verb postnominal format a partir de transacció (‘Acció de transigir’, ‘L’arranjament que en resulta’), nascut probablement per una necessitat d’especialització semàntica en un àmbit concret. El resultat és un verb transitiu amb un sentit més específic que el ja existent transigir, que només és intransitiu. El règim transitiu permet, doncs, usos com transaccionar una esmena, una proposta de resolució, una moció, etc.

Com a terme relacionat, és habitual també l’ús de l’adjectiu transaccional, derivat directament de transacció, en contextos com esmena transaccional.

El Consell Supervisor del TERMCAT té previst estudiar aquests termes amb més profunditat amb l’objectiu de normalitzar-los.

Deixa un comentari