Modelització o modelatge en 3D?

La forma adequada en català és modelització, que en l’àmbit general de la informàtica, i també més concretament en el dels audiovisuals, es refereix a la descripció, en un llenguatge de màquina, de la forma, el moviment i les característiques d’un objecte o un conjunt d’objectes, que permet de crear imatges bidimensionals o tridimensionals. Cal optar, doncs, per les formes modelització en 3D o modelització tridimensional.

En alguns casos els verbs modelar i modelitzar poden originar dubtes a l’hora d’utilitzar-los adequadament. El més aclaridor és recórrer al diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans perquè en dóna definicions genèriques que ajuden a discernir l’opció més adequada semànticament en cada àmbit d’especialitat o en cada context. Així, modelar vol dir ‘conformar a un model’ (podeu consultar els conceptes de modelatge en psiquiatria, art, arqueologia o perruqueria); mentre que modelitzar vol dir ‘elaborar un model que representi o descrigui adequadament un fenomen, un objecte o un procés de la realitat’ (utilitzat en àmbits com la informàtica o la cartografia).

Deixa un comentari