Podem cardioprotegir persones, però també espais, zones o territoris?

Les formes cardioprotecció, cardioprotegir i cardioprotegit -ida estan ben formades des del punt de vista lingüístic i són transparents semànticament: la forma prefixada cardio– ‘cor’ dóna a aquests termes el sentit de protegir el cor d’un pacient, habitualment amb aparells que puguin salvar la vida de la persona en cas d’una aturada cardíaca. Les podem trobar utilitzades en contextos com “els nous desfibril·ladors asseguren cardioprotecció a les persones assistents a l’acte”.

Ara bé, s’observa l’ús d’aquestes formes en altres contextos en què el complement directe del verb no és una persona o un pacient, sinó una zona, un espai, un acte públic, i fins i tot un territori més gran com ara un poble o una ciutat. Es tracta de contextos com “el nou poliesportiu municipal estarà cardioprotegit” o “Girona, territori cardioprotegit”.

Aquests casos es poden considerar un ús metonímic per necessitat d’economia del llenguatge, i són difícils d’evitar, especialment en textos no estrictament tècnics o científics de l’àmbit mèdic. Es poden admetre, doncs, en contextos divulgatius o fins i tot publicitaris, però caldria ser prudents i intentar evitar-ne l’ús en textos científics o documentació tècnica d’especialitat.

Deixa un comentari