Super-libris s’escriu amb guionet com ex-libris?

Les denominacions catalanes adequades són super-libris o supra-libros. Aquestes denominacions s’utilitzen per a designar un ex-libris estampat en el pla anterior de l’enquadernació.

S’escriuen amb guionet, igual que ex-libris, perquè són manlleus no adaptats (sobre l’ús del guionet en l’escriptura dels mots formats per composició i prefixació, podeu consultar el criteri de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans).

La forma flexionada libris o libros depèn del cas que regeix la preposició llatina, ablatiu per a super i acusatiu per a supra.

Leave a Reply