#termedelasetmana: bibliotuber

©iStock_AdamRadosavljevic
©iStock_AdamRadosavljevic

El #termedelasetmana que us proposem està relacionat amb la Setmana del Llibre en Català 2015, perquè fa referència a una nova manera de compartir el gust i la passió pels llibres a través de la xarxa, i de promoure, de passada, l’hàbit de la lectura i el debat literari: es tracta del neologisme booktuber.

El mot anglès booktuber fa referència a una persona que penja vídeos a la xarxa, especialment a Youtube, amb recomanacions de llibres. La proposta catalana per a referir-se a aquest concepte és bibliotuber, bibliotubera. De la mateixa manera que booktuber és en anglès un acrònim de book i youtuber, bibliotuber és també un acrònim format amb biblio– , forma prefixada del mot grec biblíon ‘llibre’, i el segon segment truncat del mot youtuber (terme ja en ús, i format directament a partir del nom propi Youtube). El nou terme té dos avantatges: es pot pronunciar agut, tal com ho faria qualsevol catalanoparlant, i de manera paral·lela a altres casos semblants com bloguer, youtuber o instagramer; i permet fer la flexió regular del femení a la catalana: bibliotubera.

Aquest terme ha estat discutit amb els seguidors del TERMCAT del Twitter, amb l’etiqueta #PropostaBooktuber. Alguns usuaris van proposar mantenir el manlleu booktuber (amb la flexió catalana booktubera); d’altres s’inclinaven per lectotuber -a (més adequat lingüísticament que lectuber, amb el formant lecto-, que si bé no correspon a cap formant culte, s’ha creat pel truncament del substantiu lectura i l’adjunció de la vocal d’enllaç o, com per exemple en el terme lectoescriptura); i encara d’altres per formes més descriptives com ara videobloguer literari o videocrític. Com veieu, totes les alternatives proposades tenen arguments que les farien possibles, però la proposta que sembla més adequada és la que avui presentem com a #termedelasetmana.

#termedelasetmana: bibliotràiler

© iStock / evirgenEls protagonistes de la setmana de Sant Jordi són, evidentment, les roses i els llibres. Si ens fixem especialment en els llibres, és prou sabut que durant aquests dies es concentra un percentatge important de les vendes anuals.

Els llibreters i editors són especialment conscients d’això, i evidentment cerquen la millor manera de fer arribar als lectors potencials les virtuts dels llibres que ens ofereixen.

En línia amb el desenvolupament de moltes altres estratègies de màrqueting recents, des de fa un cert temps podeu trobar a la xarxa els protagonistes del nostre #termedelasetmana: els bibliotràilers o tràilers de llibre.

El terme és prou transparent: es tracta de vídeos elaborats per promoure un llibre. N’hi ha de tota mena: des d’obres quasi cinematogràfiques fins a petites mostres d’enginy elaborades amb pocs mitjans però molta imaginació. En anglès es difon amb la forma booktrailer. En vam parlar ja fa més d’un any i mig, però recentment n’hem actualitzat la fitxa.

Tant si és per mitjà d’un bibliotràiler com si és per qualsevol altre mitjà més o menys tradicional, us desitgem que aquest Sant Jordi trobeu un llibre que us proporcioni unes molt bones estones. Bona diada de Sant Jordi!

#termedelasetmana: publicació nova

Aquesta setmana es presenta el llibre Noms de plantes: Corpus de fitonímia catalana, editat i coordinat des del TERMCAT, una obra de referència que recull totes les denominacions documentades en català per a referir-se a plantes vasculars.

Per això, us proposem com a #termedelasetmana el terme novetat, amb el sinònim publicació nova, que es refereix a qualsevol publicació que es posa a la venda per primera vegada en la seva forma actual.

Si en consulteu la fitxa corresponent del Cercaterm, veureu que inclou els equivalents en vuit llengües; aquesta riquesa en equivalents s’explica perquè prové del Vocabulari panllatí de la difusió i la distribució del llibre, un projecte coordinat per l’Oficina Quebequesa de la Llengua Francesa en el marc de la Xarxa Realiter, que agrupa persones, institucions i organismes dels països de llengua neollatina actius en terminologia.

La terminologia actualment es concep necessàriament com una feina d’equip, i la col·laboració entre persones i institucions és una eina indispensable per a poder tirar endavant iniciatives com la que presentem aquesta setmana, dedicada als noms de plantes i centrada en els territoris de parla catalana, o com la que vam dedicar a la terminologia del llibre, de caràcter internacional.

Super-libris s’escriu amb guionet com ex-libris?

Les denominacions catalanes adequades són super-libris o supra-libros. Aquestes denominacions s’utilitzen per a designar un ex-libris estampat en el pla anterior de l’enquadernació.

S’escriuen amb guionet, igual que ex-libris, perquè són manlleus no adaptats (sobre l’ús del guionet en l’escriptura dels mots formats per composició i prefixació, podeu consultar el criteri de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans).

La forma flexionada libris o libros depèn del cas que regeix la preposició llatina, ablatiu per a super i acusatiu per a supra.