Com podem dir mindfulness en català?

Les denominacions catalanes adequades són atenció plena o consciència plena. El concepte fa referència a l’estat mental que s’aconsegueix amb l’enfocament sense prejudicis de l’atenció i la consciència en els pensaments, les emocions i les sensacions que es produeixen en el moment present.

L’atenció plena es remunta a una pràctica molt antiga que constitueix l’essència fonamental del budisme. Actualment s’ha recuperat en l’àmbit de la medicina i la psicologia com a pràctica reconeguda i efectiva per a reduir els símptomes físics i psicològics de l’estrès, augmentar l’autoconsciència i millorar el benestar general de la persona.

Les formes catalanes són paral·leles a les utilitzades en altres llengües: en espanyol, conciencia plena, o en francès, pleine conscience.

Podeu consultar la fitxa terminològica d’aquest terme al Cercaterm.

Coaching: entrenament, assessorament, orientació, acompanyament?

El terme anglès coaching s’ha normalitzat en català amb la forma entrenament en l’àmbit del treball amb un sentit molt específic: ‘Mètode de formació i desenvolupament professional en què una persona experta i amb una preparació específica orienta i assessora un altre professional, generalment un alt càrrec, en la presa de decisions i en l’anàlisi dels resultats, i l’estimula a descobrir el propi potencial’. Aquest és el sentit originari amb què es va introduir el manlleu anglès.

En altres contextos que no estan estrictament relacionats amb les relacions laborals, la forma entrenament pot resultar no pertinent. Segons el cas, poden ser adequades altres alternatives com ara assessorament, orientació, acompanyament, guia, etc.

El manlleu anglès està molt introduït en tots els àmbits en què s’utilitza, però la recomanació és oferir una alternativa catalana sempre que es pugui, encara que coexisteixi en alguns casos amb la forma manllevada.