Coaching: entrenament, assessorament, orientació, acompanyament?

El terme anglès coaching s’ha normalitzat en català amb la forma entrenament en l’àmbit del treball amb un sentit molt específic: ‘Mètode de formació i desenvolupament professional en què una persona experta i amb una preparació específica orienta i assessora un altre professional, generalment un alt càrrec, en la presa de decisions i en l’anàlisi dels resultats, i l’estimula a descobrir el propi potencial’. Aquest és el sentit originari amb què es va introduir el manlleu anglès.

En altres contextos que no estan estrictament relacionats amb les relacions laborals, la forma entrenament pot resultar no pertinent. Segons el cas, poden ser adequades altres alternatives com ara assessorament, orientació, acompanyament, guia, etc.

El manlleu anglès està molt introduït en tots els àmbits en què s’utilitza, però la recomanació és oferir una alternativa catalana sempre que es pugui, encara que coexisteixi en alguns casos amb la forma manllevada.

Deixa un comentari