#termedelasetmana: funga

En plena temporada de bolets us volem proposar com a #termedelasetmana un terme clau relacionat amb aquesta delícia tardorenca: el terme funga.

També se’n pot dir micobiota, i fa referència al conjunt dels diferents fongs que creixen espontàniament en una regió o en un ambient determinats.

La forma tradicional per a referir-se a aquest concepte era micoflora, però els especialistes consideren semànticament inadequada aquesta forma perquè actualment els fongs ja no es classifiquen taxonòmicament dins el grup de les plantes (flora), sinó en un regne propi (el regne fungi).

La forma funga és creada a imatge dels termes flora i fauna; tant flora com fauna són substantius que ja existien en llatí, mentre que funga és una creació recent (però que parteix del mot llatí fungus ‘bolet’), que els especialistes identifiquen fàcilment amb el concepte i que es documenta paral·lelament en altres llengües del nostre entorn.

El sinònim micobiota s’ha creat, al seu torn, per analogia formal amb microbiota, sinònim de flora,·i està format per la forma prefixada del grec mýkes ‘fong, bolet’ i el substantiu biota, que etimològicament té el sentit de ‘gènere de vida’.

Malgrat que, com hem vist, la forma micoflora actualment es podria considerar inadequada, els especialistes prefereixen no bandejar-la i admetre-la com a sinònim complementari, per respecte a la tradició que té; cal tenir en compte que en biologia i en altres ciències el respecte a la tradició és un principi important, per a poder mantenir la vigència i l’accessibilitat de les grans obres antigues.

Podeu consultar a la Neoloteca la fitxa completa del terme, amb els equivalents en altres llengües i els criteris que ha tingut en compte el Consell Supervisor del TERMCAT en l’aprovació d’aquesta proposta.

[Font: TERMCAT]

Leave a Reply