Què és el consell genètic?

El consell genètic o assessorament genètic és un pronòstic en termes de risc de transmetre malalties d’origen genètic a la descendència. Pretén atendre les necessitats i preocupacions de les persones i de les famílies en relació amb la possibilitat de desenvolupar i de transmetre una malaltia genètica i, amb aquesta finalitat, els aporta informació sobre la malaltia genètica i els ajuda a prendre decisions informades sobre la possibilitat de transmetre la malaltia a la descendència.

Hi ha dos tipus de consell genètic. El consell retrospectiu, que es dóna a la família un cop ha nascut el membre afectat, i el consell prospectiu, que es dóna als possibles portadors del gen.

En altres llengües també es fan servir denominacions similars per a referir-se a aquest concepte: consejo o asesoramiento en espanyol, avis, conseil o consultation en francès, i counseling en anglès.

Deixa un comentari