És el mateix una deixa que una donació?

Una donació, en dret d’obligacions i contractes, és un acte de liberalitat pel qual una persona (el donant) disposa a títol gratuït d’una cosa o d’un dret a favor d’una altra persona (el donatari). Aquesta persona ha d’acceptar la donació, i amb l’acceptació, la cosa o el dret passa a ser seu. En castellà, se’n diu donación.

Una deixa, en canvi, és un concepte propi del dret de successions, i és una atribució singular d’un o més drets o coses ordenada pel causant, és a dir, per la persona física la mort de la qual obre la successió en tot el seu patrimoni. I en l’àmbit del dret de successions, s’han de seguir uns passos abans que la persona beneficiària d’una deixa la pugui incorporar al seu patrimoni. Hi ha la vocació hereditària, la delació, l’acceptació d’herència i, finalment, l’adquisició d’herència. L’equivalent castellà de deixa és manda.

Tots aquests termes els podeu trobar definits al Diccionari de dret civil i al Cercaterm.

Deixa un comentari