Musealitzar o museïtzar?

El terme normalitzat en català és museïtzar amb el sentit ‘Aplicar tècniques museogràfiques a un patrimoni cultural o natural per fer-lo atractiu i accessible als visitants’. És una forma lingüísticament ben formada a partir del substantiu museu i el sufix –itzar (del llatí –izare, que significa ‘convertir en’); en canvi, musealitzar seria una forma inadequada morfològicament perquè s’ha format amb l’addició del sufix a l’adjectiu *museal, no recollit en català en cap font de referència.

Els derivats de museïtzar són el substantiu museïtzació i el també adjectiu museïtzable, quan s’aplica a un objecte, peça, etc. susceptible de ser exposat en un museu.

Deixa un comentari