clúster: #termedelasetmana

Amb motiu de la constitució del Clúster de la Indústria de l’Audiovisual de Catalunya i de la presentació de Barcelona KEY, que pretenen convertir Catalunya en referència internacional mitjançant el foment de la innovació i l’eficiència, hem triat com a terme de la setmana clúster.

Aquesta denominació fa referència a un grup d’empreses i institucions de suport concentrades en un territori i dedicades de manera complementària a un mateix negoci que treballen cooperativament en projectes comuns, amb l’objectiu d’augmentar la seva competitivitat empresarial i també la competitivitat del sector.

Deixa un comentari