Com podem dir storytelling en català?

© iStock / vasabii
© iStock / vasabii

La forma proposada en català en l’àmbit del màrqueting digital és relat de marca. Es tracta d’un recurs creatiu consistent a explicar una història real o de ficció que reflecteixi els valors d’una marca, amb l’objectiu d’establir un vincle emocional amb el públic i fer-li arribar de manera eficaç un missatge determinat.

En altres contextos comunicatius, educatius i publicitaris es poden fer servir també altres opcions com ara narrativa o relat, perquè la forma anglesa storytelling fa referència en la llengua general precisament al fet d’explicar o contar històries, narrar… Com diu @thinkcopy en el seu blog “L’art de narrar històries o de convertir un missatge en relat s’ha convertit en l’imperatiu de la comunicació actual”.

Si, a més, aquesta història es comunica a través de diversos mitjans o plataformes amb aportacions dels usuaris el terme adequat és narrativa transmèdia.

Trobareu aquests termes a la Terminologia de màrqueting digital. És un projecte obert i dinàmic que s’enriqueix amb les propostes que els usuaris volen compartir a les xarxes socials. Si hi voleu participar, podeu fer arribar les vostres propostes pel Twitter amb l’etiqueta #màrquetingdigital.

És adequat el verb ficcionar?

El verb ficcionar és adequat en català. Es tracta d’un verb format a partir del substantiu ficció, que pren el sentit de ‘Convertir en ficció una història real, especialment en l’àmbit de la literatura, el cinema o la televisió’. El nou verb té un sentit diferent, doncs, del verb fingir, que és el que etimològicament està relacionat amb ficció.

Hi ha altres casos paral·lels a aquest ja recollits en les fonts lexicogràfiques generals, com ara fusionar a partir de fusió (‘fer la fusió de partits, d’interessos, etc., abans distints, en pugna’), diferent de fondre; visionar a partir de visió (‘veure una projecció cinematogràfica o televisiva amb finalitats professionals’), diferent de veure; o compostar a partir de compost (‘transformar residus orgànics en compost o tractar la terra amb compost’), diferent de compondre.