#termedelasetmana: màquina llevaneu

llevaneu

Vet aquí un #termedelasetmana que, en algunes zones del país és ben habitual, i en altres llocs, molt menys, però tant en unes zones com les altres, quan fa falta fa molta falta: la màquina llevaneu.

Es tracta de la màquina autopropulsada proveïda d’un dispositiu per a enretirar cap als costats la neu, que s’utilitza per a permetre el trànsit per una carretera nevada. Les màquines llevaneu més habituals són la llevaneu de proa (que incorpora una pala davantera que enretira la neu cap al costat) i la turbina llevaneu (que té una turbofresadora que xucla la neu de la carretera i l’expulsa cap al costat).

Com es pot observar, la màquina llevaneu també es pot anomenar simplement llevaneu, però convé tenir en compte la particularitat en la formació del plural: el plural de màquina llevaneu és màquines llevaneu, no pas màquines *llevaneus. En canvi, sí que és admissible el plural llevaneus quan no complementa màquines (“Ja han passat les màquines llevaneu” o “Ja han passat les llevaneus”).

I ja ho sabeu: si us toca conduir en carreteres nevades, molta precaució, encara que hagin passat les llevaneus.

Què és i com es pot dir en català un servei de acuda?

En el sector de les empreses que ofereixen serveis de seguretat, l’anomenat servicio de acuda és el que consisteix a enviar un vigilant a un domicili quan se’n dispara l’alarma perquè comprovi què ha passat.

En castellà utilitzen, doncs, una forma verbal simple de acudir (un imperatiu o un subjuntiu, segons els contextos). Tot i que en català el verb acudir té exactament el mateix sentit que en castellà (‘Algú, anar a un indret on ha estat cridat, atret per algun motiu’) és difícil crear una forma tan sintètica paral·lela a la castellana a partir d’alguna forma flexionada del verb en català. La denominació proposada és servei de verificació personal, forma sintagmàtica però perfectament viable i adequada en els contextos habitualment formals en què s’usa, com els catàlegs de serveis d’empreses de seguretat.

La forma acuda també s’utilitza com a substantiu masculí i femení (un acuda, una acuda) per a designar directament la persona que fa aquest servei. En català, se’n pot dir vigilant de servei de verificació personal o bé, de manera més escurçada, vigilant de verificació personal.

Podeu consultar aquests termes a la Consulteca.

#termedelasetmana: seguretat viària

Els Mossos d’Esquadra i el Servei Català de Trànsit han engegat aquesta setmana una campanya per reduir els accidents causats per distracció al volant. És, doncs, una campanya de seguretat viària, i aquest és precisament el #termedelasetmana que us proposem.

Convé tenir en compte que l’adjectiu adequat per a referir-se a la relació amb qualsevol tipus de via (urbana o interurbana) és viari viària, i no pas vial.

Vial és una paraula de la llengua, però no té valor adjectiu, sinó que és un substantiu que fa referència a un tipus de via, en concret, un vial és un caminal ample, generalment amb arbres a banda i banda.

Per tant, quan ens referim a conceptes relacionats amb el trànsit i amb tot allò que s’esdevé en vies de comunicació, la forma de l’adjectiu adequada és viari o, en femení, viària (seguretat viària, disciplina viària, educació viària, control viari…).

Si voleu evitar les distraccions lingüístiques referides a l’àmbit de la seguretat viària, us recomanem la consulta del Diccionari de seguretat viària, que forma part de la col·lecció de Diccionaris en Línia. Hi trobareu prop de tres-centes denominacions catalanes, amb les definicions corresponents i equivalents en castellà, anglès i francès.