Què és i com es pot dir en català un servei de acuda?

En el sector de les empreses que ofereixen serveis de seguretat, l’anomenat servicio de acuda és el que consisteix a enviar un vigilant a un domicili quan se’n dispara l’alarma perquè comprovi què ha passat.

En castellà utilitzen, doncs, una forma verbal simple de acudir (un imperatiu o un subjuntiu, segons els contextos). Tot i que en català el verb acudir té exactament el mateix sentit que en castellà (‘Algú, anar a un indret on ha estat cridat, atret per algun motiu’) és difícil crear una forma tan sintètica paral·lela a la castellana a partir d’alguna forma flexionada del verb en català. La denominació proposada és servei de verificació personal, forma sintagmàtica però perfectament viable i adequada en els contextos habitualment formals en què s’usa, com els catàlegs de serveis d’empreses de seguretat.

La forma acuda també s’utilitza com a substantiu masculí i femení (un acuda, una acuda) per a designar directament la persona que fa aquest servei. En català, se’n pot dir vigilant de servei de verificació personal o bé, de manera més escurçada, vigilant de verificació personal.

Podeu consultar aquests termes a la Consulteca.

Deixa un comentari