#termedelasetmana: glàmping

Aquesta setmana el TERMCAT i l’Agència Catalana de Turisme presentem una actualització del Diccionari de turisme, i per això us volem proposar com a #termedelasetmana un dels termes que hi podreu trobar: el terme glàmping.

Fa referència al càmping que disposa d’albergs mòbils o de bungalous equipats completament de manera confortable, luxosa i amb bon gust.

El terme està creat per truncació i adjunció dels mots glamur (“Atractiu d’una persona o cosa que provoca admiració general”, segons el diccionari normatiu) i el mot càmping, que fa referència tant a la forma de turisme consistent a fer estada en un alberg mòbil, com ara una tenda de campanya o una caravana, generalment dins d’un espai de terreny limitat i equipat per a l’acampada, com al terreny dotat d’instal·lacions per a l’ús dels campistes. Els dos mots tenen origen anglès, però des de fa anys s’han incorporat al català (i a la majoria de llengües del nostre entorn) amb les adaptacions gràfiques pertinents, la qual cosa ha facilitat també que el Consell Supervisor del TERMCAT hagi normalitzat glàmping com a terme propi de l’àmbit del turisme.

[Font: TERMCAT]

#termedelasetmana: trebacances

La generalització del teletreball ha comportat també l’extensió de nous termes, com el que us volem proposar com a #termedelasetmana: trebacances.

Fa referència a l’activitat laboral que es fa des d’un lloc de vacances per mitjà del teletreball. El terme està creat per acronímia a partir dels mots treball i vacances, un model de creació calcat de l’anglès workation (work + vacation) que també han seguit altres llengües com el castellà (trabacaciones, de trabajo + vacaciones) o el francès (travacance, de travail + vacance).

Si us interessen altres termes relacionats amb el turisme, podeu consultar el conjunt de tres infografies interactives en què trobareu il·lustrats alguns dels termes de l’àmbit i podreu consultar-ne els equivalents en diverses llengües i les definicions corresponents.

[Font: TERMCAT]

Són adequats els termes turistificació o turistització?

turistificacio

Els termes turistificació i turistització són igualment adequats per a referir-se al procés de convertir en turístic un punt geogràfic, comercial o històric, un fet social o cultural, un producte, etc. Aquestes formes s’utilitzen també, a vegades, amb una connotació negativa per a referir-se a la presència massiva de turistes.

Des del punt de vista lingüístic estan ben formades, a partir de la nominalització dels verbs turistificar i turistitzar, creats sobre la base de l’adjectiu turístic -a amb els sufixos –ificar i –itzar, que són sufixos cultes productius en la formació de verbs de la primera conjugació a partir de noms i d’adjectius, que aporten un significat genèric referit a processos i operacions. En espanyol (turistificación o turistización), francès (touristification o touristisation), italià (turisticizzazione) i anglès (touristification) es documenten formes paral·leles.

Podeu consultar la fitxa terminològica completa d’aquest terme al Cercaterm.