#termedelasetmana: salut cardiovascular

Aquesta setmana és setmana de Marató: arriba la Marató de TV3, dedicada aquest any a la salut cardiovascular, i aquest és precisament el terme que us volem proposar com a #termedelasetmana: salut cardiovascular.

La salut cardiovascular es basa en el manteniment de valors òptims en els principals factors de risc cardiovascular i en el seguiment dels marcadors de risc cardiovascular. Els principals factors de risc són el tabaquisme, l’alcoholisme, l’obesitat i l’alimentació no saludable; i es consideren marcadors de risc l’edat, el sexe, els antecedents familiars o els determinants socials de salut.

En el cas dels marcadors de risc, la persona no hi té poder d’intervenció i només cal fer-ne un seguiment adequat. En canvi, en els factors de risc sí que cadascú hi pot influir, i la bona notícia és que disminueixen el seu efecte perjudicial sobre l’organisme si la persona es capaç de revertir-los.

El terme salut cardiovascular és una formació sintagmàtica: la base substantiva salut (“Estat de benestar físic, psíquic i social, relacionat amb l’absència de malalties i dolor i amb la voluntat d’optimització del potencial personal”), d’origen llatí, s’adjectiva amb la forma composta cardiovascularcàrdio– és un formant d’origen grec, del mot kardía, que significa ‘cor’, i vascular és una formació creada per analogia sobre el llatí vascŭlum, diminutiu de vas ‘vas, recipient’, que en l’àmbit sanitari sol fer referència als vasos sanguinis.

La Marató de TV3 ens ajudarà a conèixer millor aquest terme, però si us interessa consultar-ne la definició, els equivalents en altres llengües i molts altres termes que s’hi relacionen, us convidem a visitar la Terminologia de la salut cardiovascular i la infografia interactiva que recollirà alguns dels termes més rellevants del sector.

[Font: TERMCAT]

#termedelasetmana: cardiopatia

Aquesta setmana moltes activitats arreu del país s’apleguen al voltant de la iniciativa de La Marató de TV3. Des del TERMCAT també ens hi hem afegit amb un Apunt terminològic sobre la terminologia associada al tema d’aquest any, les malalties del cor, i ho fem ara també amb el nostre #termedelasetmana, que és cardiopatia.

La forma cardiopatia està recollida a la Classificació internacional de malalties, amb el sinònim malaltia cardíaca. Molts altres termes es formen a partir d’aquesta base (cardiopatia arterioscleròtica, cardiopatia cifoscoliòtica, cardiopatia congènita, cardiopatia congestiva, cardiopatia de Pick, cardiopatia hipercinètica, cardiopatia hipertensiva, etc.).

Us convidem a consultar cadascuna d’aquestes fitxes, i tota la terminologia que hi està associada, però sobretot us convidem a col·laborar en alguna de les iniciatives que durant aquests dies miren d’aconseguir el màxim de recursos possibles per a la recerca encaminada al tractament de totes les malalties del cor.