És adequat el verb ficcionar?

El verb ficcionar és adequat en català. Es tracta d’un verb format a partir del substantiu ficció, que pren el sentit de ‘Convertir en ficció una història real, especialment en l’àmbit de la literatura, el cinema o la televisió’. El nou verb té un sentit diferent, doncs, del verb fingir, que és el que etimològicament està relacionat amb ficció.

Hi ha altres casos paral·lels a aquest ja recollits en les fonts lexicogràfiques generals, com ara fusionar a partir de fusió (‘fer la fusió de partits, d’interessos, etc., abans distints, en pugna’), diferent de fondre; visionar a partir de visió (‘veure una projecció cinematogràfica o televisiva amb finalitats professionals’), diferent de veure; o compostar a partir de compost (‘transformar residus orgànics en compost o tractar la terra amb compost’), diferent de compondre.

Deixa un comentari