#termedelasetmana: asil

drets_humans_asilConcerts, manifestacions, articles, crides de diverses menes… És clar que aquesta setmana el protagonisme el té la voluntat de donar alguna resposta a la crisi dels refugiats. Des del TERMCAT ens hi afegim un cop més amb el nostre #termedelasetmana, que és el terme asil.

L’asil és la protecció discrecional que un estat ofereix a una persona estrangera perquè té amenaçats o corren perill la seva vida, la seva llibertat o els seus drets fonamentals per actes de persecució o violència, derivats del comportament actiu o omissiu de l’estat d’origen, normalment per motius d’ètnia, religió, sexe, orientació sexual, nacionalitat, opinions polítiques o pertinença a un grup social determinat.

Podeu consultar aquest terme a la Terminologia de les migracions, i també a l’encara més recent Terminologia dels drets humans. Hi trobareu aquest terme al costat dels tipus d’asil: asil diplomàtic, asil humanitari, asil polític i asil territorial. I, és clar, al costat de formes tan relacionades com ara asilat | asilada o demandant d’asil.

Però potser la parella més evident la forma amb el terme dret d’asil, perquè, efectivament, aquest dret està reconegut a l’article 14 de la Declaració Universal dels Drets Humans, que indica que “En cas de persecució, tota persona té dret a cercar asil en altres països i a beneficiar-se’n”.

Si el tema us interessa, i en voleu parlar amb propietat, consulteu els dos diccionaris esmentats, i encara us suggerim una visita a la infografia interactiva que hem preparat sobre la Declaració Universal dels Drets Humans. Hi descobrireu tota la terminologia que conté aquest document i potser hi redescobrireu els valors que la inspiraren i que avui són tan vigents.

Com es diu hotspot en català, en l’àmbit de les migracions?

hotspotLa crisi humanitària dels darrers mesos ha fet que sigui notícia —malauradament de manera massa recurrent— la gran quantitat de migrants que tenen l’esperança de trobar una vida millor lluny de casa seva, i que s’hagin difós pertot imatges cortrencadores de persones fent cues interminables en condicions meteorològiques i humanes terribles. La publicació de notícies relacionades amb la crisi dels refugiats i els moviments migratoris ha comportat també la difusió de la terminologia associada. Un d’aquests termes és el que en anglès s’anomena hotspot.

Aquest terme designa els centres ubicats a la frontera exterior de la Unió Europea, bàsicament a Grècia i a Itàlia, que es van posar en marxa el 2015, on es duu a terme la identificació i el registre dels migrants. A partir d’aquest registre, es determina quins migrants són sol·licitants d’asil i poden rebre protecció internacional, i quins no.

En català, la forma més adequada per a fer referència a aquest concepte és centre de registre. És preferible, doncs, evitar el calc de la forma anglesa *punt crític. La denominació centre de registre és semànticament transparent i es documenta en diversos contextos d’ús propis d’aquest àmbit. Altres llengües properes, com el castellà i el francès, han buscat també alternatives al manlleu anglès, que facin el concepte més comprensible per als parlants: per exemple, centro de acogida, centro de recepción o centro de registro en castellà, i centre d’accueil et d’enregistrement, centre de crise, point d’enregistrement o zone d’attente et d’enregistrement en francès.

Esperem que l’actualitat informativa ens destaqui nous conceptes de caràcter positiu relacionats amb els moviments migratoris. Mentrestant, podeu consultar aquest i altres termes a la Terminologia de les migracions i al Cercaterm.

#termedelasetmana: refugiat | refugiada

refugiat_refugiadaD’un temps ençà, l’actualitat informativa se centra massa sovint, malauradament, en aquest concepte que avui us proposem com a #termedelasetmana: refugiat | refugiada.

El terme fa referència a la “Persona que es troba fora del seu país de residència habitual i que no pot o no vol tornar-hi perquè tem per la seva integritat física, ja sigui perquè té temors fundats de ser objecte de persecució per motius d’ètnia, raça, religió, sexe, orientació sexual, nacionalitat, opinions polítiques o pertinença a un determinat grup social, ja sigui perquè vol evitar les conseqüències d’un conflicte armat o d’una situació de violència permanent, la violació dels drets humans o els efectes d’un desastre natural o humà”.

Ben aviat, concretament el dia 20 de juny, es commemora el Dia Internacional de les Persones Refugiades, una iniciativa més perquè no oblidem la injusta situació en què es troben tantes persones.

Al TERMCAT aquest concepte serà especialment present avui en una sessió de normalització que duem a terme amb especialistes, en el marc d’un projecte en curs sobre la terminologia de les migracions humanes.