Senyalització o senyalística?

Aquests dos termes designen conceptes diferents.

El terme senyalització es refereix al conjunt de senyals o indicacions que serveixen per a orientar i informar els usuaris en un espai determinat.

El terme senyalística, en canvi, es refereix a la disciplina que estudia els senyals i signes visuals per resoldre les necessitats d’informació i orientació dels individus en un espai interior o exterior determinat, tal com es recull en les fitxes del Cercaterm i de la Terminologia de fires i congressos.

#termedelasetmana: operador turístic

Aquesta setmana, del 4 al 6 d’abril, té lloc a Barcelona el Saló Internacional del Turisme a Catalunya. El turisme és un sector amb una importància cabdal en l’economia del país, i la terminologia pròpia de l’àmbit viu una difusió generalitzada. En el #termedelasetmana us recordem el terme operador turístic, la proposta catalana normalitzada que permet evitar l’anglicisme tour operator. Els operadors turístics solen vendre els seus productes a agències de viatges, motiu pel qual també es denominen agències de viatges majoristes o majoristes de viatges.

Si voleu ampliar els coneixements sobre terminologia relacionada amb el turisme, us podem recomanar la consulta del Lèxic de transport turístic i de la Terminologia de fires i congressos, que recullen els termes propis d’aquestes especialitats.