Intraprenedoria o intraemprenedoria?

De fa temps, sentim a parlar molt d’emprenedors, les persones que creen, desenvolupen i implanten projectes empresarials, i d’emprenedoria, l’activitat que fan aquestes persones. Darrerament la filosofia de l’emprenedoria ha entrat a les organitzacions ja establertes, a les grans empreses o a l’Administració pública.

En català, quan les qualitats de l’emprenedoria es troben a l’interior d’una organització parlem d’intraprenedoria. Les organitzacions poden promoure que els seus treballadors creïn, desenvolupin, proposin noves maneres de fer o de funcionar, noves línies d’actuació o nous projectes, petites o grans innovacions que milloren l’organització. Aquests treballadors són, doncs, intraprenedors.

Aquests termes, intraprenedor i intraprenedoria, no són nous. El Consell Supervisor del TERMCAT els va normalitzar l’any 1991. En aquell moment, el concepte era més restringit: només podien ser intraprenedors els directius d’una empresa. Intraprenedoria es definia com a ‘Sistema de gestió i planificació d’una empresa en què aquesta ofereix ajuts econòmics i llibertat d’acció als seus directius, per tal d’impulsar-ne l’esperit emprenedor i afavorir així la innovació.’ Avui la intraprenedoria es refereix al sistema de gestió i planificació d’una organtizació que promou l’esperit emprenedor i la innovació al seu interior.

Les denominacions intraprenedor i intraprenedoria estan formades per l’adjunció del prefix llatí intra- al lexema verbal prendre, i amb sufixació amb –ia i –dor. En la llengua general, hi ha altres casos en què s’adjunta un prefix culte a un mot patrimonial. Per exemple, extralimitació o extramurs.

El fet que aquestes formes siguin sintètiques i més semblants formalment al manlleu anglès (intrapreneur i intrapreneurship) en un àmbit tan influït per aquesta llengua, va fer que en el seu moment tinguessin l’aval dels especialistes consultats, per sobre d’altres opcions que es van plantejar i estudiar, com ara *intraemprenedor i *intraemprenedoria.

Podeu consultat les fitxes d’aquests termes al Cercaterm. També us pot interessar aquest apunt del blog de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

Una resposta a “Intraprenedoria o intraemprenedoria?

Deixa un comentari