#termedelasetmana: carboni

carboniAvui publiquem un nou diccionari molt esperat: el Diccionari de química. Concretament, en publiquem els termes corresponents a les àrees de química orgànica i inorgànica. I per això us proposem com a #termedelasetmana el terme carboni.

El carboni és un element del grup 14, del període 2 i del bloc p de la taula periòdica dels elements, de nombre atòmic 6 i massa atòmica 12,011. I si aquesta informació i aquestes dades us han deixat més aviat freds, potser us interessarà saber que, de fet, el carboni és tan essencial que tota una branca de la química, la química orgànica, està dedicada a l’estudi de l’estructura, les propietats i el comportament dels compostos del carboni.

La gran tendència del carboni als enllaços múltiples i cadenes fa que doni una gran varietat de compostos amb l’hidrogen, principalment, i en menor quantitat amb altres elements, com el nitrogen, l’oxigen o el sofre. Els compostos de carboni són els únics que han pogut obtenir la complexitat i diversitat necessàries per a poder realitzar les funcions implicades en la vida, com ara l’emmagatzematge i l’intercanvi d’energia, o les funcions plàstiques, entre altres.

I per oposició, la química inorgànica tradicionalment es considerava la química de tots els elements, excepte del carboni. A causa de la seva creixent complexitat i interdisciplinarietat, aquesta definició ha deixat de ser vàlida, i actualment s’entén que la química inorgànica s’ocupa de la investigació experimental i la interpretació teòrica de les propietats i reaccions de tots els elements i els seus compostos, amb l’excepció dels hidrocarburs i la majoria dels seus derivats.

Un denominador comú a tots els vessants de la química inorgànica és la taula periòdica dels elements, que permet organitzar i comprendre les substàncies, les reaccions i les propietats. Conjuntament amb el Diccionari de química, podeu consultar també una infografia interactiva de la taula periòdica dels elements, amb un munt d’informació complementària ben útil i en un format de consulta molt atractiu.