Sobre el blog del TERMCAT

El blog del TERMCAT destaca, d’entre tots els continguts disponibles a www.termcat.cat, els que vinculen la terminologia amb l’actualitat, ja sigui amb motiu de notícies aparegudes als mitjans de comunicació, d’esdeveniments que tenen lloc al nostre entorn o d’activitats en els àmbits culturals, industrials, científics i acadèmics amb ampli ressò informatiu. També compartim per mitjà d’aquest blog els termes discutits a l’Antena de Terminologia.

Aquest blog està obert als comentaris dels lectors, que seran publicats si són pertinents respecte del tema del blog; si respecten les normes de conducta que han de seguir els usuaris d’Internet i si no contenen dades de caràcter personal ni informació publicitària. Recordeu que si el que voleu és resoldre una consulta terminològica, cal que la feu per mitjà del Servei d’atenció personalitzada del Cercaterm.

El TERMCAT és un consorci adscrit al Departament de Cultura i format per la Generalitat de Catalunya, l’Institut d’Estudis Catalans i el Consorci per a la Normalització Lingüística, que coordina i promou les actuacions terminològiques en llengua catalana.

Deixa un comentari