Què és la sororitat?

sororitat

El terme sororitat es refereix al lligam estret que s’estableix entre dones basat en la solidaritat, el compartiment d’experiències, interessos, preocupacions, etc., és a dir, a una fraternitat entre dones. Està format a partir del mot llatí sŏrŏr, ōris ‘germana’ i el sufix –itat amb el sentit de ‘qualitat de’. En les altres llengües es documenten formes paral·leles: sororidad en castellà, sororité en francès, sororità en italià i sisterhood en anglès (l’únic cas que no està format a partir del mot llatí).

Tot i que no es tracta d’un concepte nou, el terme s’ha recuperat en l’àmbit de l’antropologia i la sociologia especialment d’ideologia feminista. El terme, tal com es reivindica actualment, va ser definit per l’antropòloga Marcela Lagarde, que el va glossar a partir d’una dimensió ètica, política i pràctica del feminisme contemporani.

12 respostes a “Què és la sororitat?

 1. Mireu-vos-ho millor, que en anglès també existeix el terme “sorority” i té una llarga història. Fins i tot sembla que fan distinció entre “sisterhood” (sentiment solidari entre dones) i “sorority” (associació femenina).

  • Efectivament, el terme anglès ‘sorority’ té llarga tradició i es documenta en les fonts lexicogràfiques de referència en anglès amb el sentit de club o associació femenina, especialment d’estudiants universitàries i amb finalitats socials als Estats Units.
   Per a designar, en canvi, el concepte de ‘sororitat’ en català (“lligam estret o solidaritat entre dones basat en el compartiment d’experiències, interessos, preocupacions, etc.”) en anglès s’utilitza ‘sisterhood’. Així ho recullen diccionaris de referència com:
   – el Merriam-Webster: “the solidarity of women based on shared conditions, experiences, or concerns”
   – l’Oxford: “the feeling of kinship with and closeness to a group of women or all women”
   – el Collins: “the affection and loyalty that women feel for other women who they have something in common with”
   – el Macmillan: “a strong feeling of loyalty among a group of women”

  • Lingüísticament, el masculí seria ‘fraternitat’, format a partir del llatí ‘frater’ (‘germà’) com ‘sororitat’ a partir de ‘soror’ (‘germana’).
   Però fraternitat ja té en la llengua el sentit general de ‘germanor’ o ‘lligam entre germans’ i, ara per ara, no s’utilitza amb el sentit de ‘lligam entre homes’, que seria el paral·lel a ‘sororitat’. Sembla, doncs, que de moment no s’ha creat cap terme específic per a referir-se al lligam estret entre homes. En alguns casos es pot documentar ‘sororitat masculina’, però és un ús molt escàs.

 2. Per descriure la germanor entre homes hi ha la paraula anglesa “bromance”. Ignoro com es podria traduir en altres idiomes, però.

Respon a Jordi ParramonCancel·la les respostes