#termedelasetmana: tanatopràxia

CC John William Waterhouse
CC John William Waterhouse

El dia 2 de novembre se celebra el Dia dels Difunts, de tradició cristiana, però de fet el culte als morts es pot considerar pràcticament un universal cultural, present en totes les civilitzacions.

La mort també té presència en l’àmbit terminològic, especialment a través del formant grec tanato, que forma part del nostre #termedelasetmana: tanatopràxia.

Fa referència al conjunt de tècniques de conservació i agençament de cadàvers, que inclou la tanatoplàstia i la tanatoestètica. La forma prefixada tanato– prové del mot grec thánatos ‘mort’, i està present també en altres termes, alguns dels quals prou generalitzats (com ara tanatori), però la majoria d’ús especialitzat (com ara tanatosi o tanatocenosi).

Leave a Reply