Què vol dir el terme fibromiàlgia?

La fibromiàlgia és una malaltia reumàtica que afecta el sistema musculoesquelètic. Es caracteritza essencialment per dolor muscular general, rigidesa i dolor a la palpació de determinats punts en masses musculars o zones d’inserció òssia dels tendons. La fibromiàlgia també provoca sensació de tumefacció de les extremitats i parestèsies, a més d’astènia i insomni, com a símptomes principals.

Es tracta d’una malaltia crònica d’origen desconegut, que afecta sobretot dones de mitjana edat. La fibromiàlgia no presenta lesions aparents que puguin ser responsables de la simptomatologia i els resultats de les anàlisis clíniques i de les proves radiològiques són normals.

La denominació fibromiàlgia està composta per la forma prefixada fibro-, del mot fibra, que designa l’element constitutiu dels músculs, i el substantiu miàlgia (compost de m(y)o- ‘múscul’ i -algíā ‘dolor’), que designa de manera genèrica el dolor muscular. Per a fer referència a aquesta malaltia també s’utilitza la denominació fibrositis, en què la forma sufixada -itis indica inflamació.

En altres llengües es fan servir denominacions paral·leles per a designar aquest tipus de reumatisme: fibromialgia i fibrositis, en castellà, i fibromyalgia i fibrositis, en anglès.

El terme fibromiàlgia forma part del Diccionari de fisioteràpia, que acaba de publicar el TERMCAT. L’obra, concebuda en un context acadèmic com a recurs didàctic, aplega la terminologia pròpia d’aquesta disciplina científica classificada temàticament. Acinèsia, instrumentació de Zielke o síndrome del canal carpià són alguns dels altres termes que hi trobareu.

Deixa un comentari