Què és la cartel·la d’una obra exposada en un museu?

El terme cartel·la, en l’àmbit de la museografia, designa el cartell explicatiu que normalment acompanya una obra d’art d’un museu. Habitualment conté informació sobre l’obra, com ara el títol, el nom de l’autor, l’any de producció o el material utilitzat. El mot cartel·la prové de l’italià cartella, diminutiu de carta ‘full de paper’.

En català, la forma cartel·la designa també altres conceptes en diferents àmbits d’especialitat:

  • en arquitectura és la peça sortint amb més alçada que no volada que, fixada a una paret, serveix de suport a una estàtua, vas, etc., o a un cos volat, com és ara un balcó, una cornisa o un ràfec;
  • en enginyeria en general és la peça triangular que serveix de reforç estructural;
  • en publicitat designa tant el cartell que s’utilitza per a fer sobreimpressions com també el pla o fragment d’un pla d’un espot on apareix un text sobre un fons blanc, negre o de color;
  • en arqueologia es refereix al marc d’un camp epigràfic;
  • i en cartografia és el fragment cartogràfic, sovint situat a l’exterior del límit del mapa principal, que té la funció d’encabir un fragment o un apèndix del territori representat.

Us animem a consultar les fitxes terminològiques de tots aquests termes al Cercaterm.

Deixa un comentari