Què és una col·lecció càpsula?

En l’àmbit de la moda, la forma col·lecció càpsula es refereix a una col·lecció de roba que consta d’una sèrie limitada de peces que es distribueixen durant un temps curt, habitualment dissenyada per un creador reconegut per a una marca més barata i adreçada a un públic ampli, la qual confecciona les peces.

La forma càpsula està motivada semànticament en aquest cas pel sentit etimològic del mot llatí capsula ‘capsa petita’, ja que es considera com una col·lecció petita i tancada, inserida en la distribució de roba d’una marca comercial més gran.

És una forma àmpliament utilitzada i documentada també en anglès (capsule collection), francès (collection capsule) i espanyol (colección cápsula).

Deixa un comentari