En biologia, es diu impronta i improntar-se o impressió i impressionar-se?

La forma catalana adequada és impressió (en castellà, impronta, i en anglès, imprinting) per a referir-se a la forma d’aprenentatge que es produeix durant un període concret de la vida d’un animal, generalment poc després d’haver nascut, caracteritzat per la rapidesa d’adquisició i la gran resistència a l’extinció.

El verb corresponent és impressionar-se (en castellà, improntarse, i en anglès, to imprint) amb el sentit d’experimentar, un animal, el procés d’impressió d’un altre animal o d’un estímul determinat. Es tracta d’un verb preposicional pronominal que regeix la preposició de.

Un exemple d’ús seria “aquesta espècie d’ocell s’ha impressionat dels humans”. Segons el context, també poden ser adequades expressions com ara rebre la impressió de o experimentar la impressió de.

Aquestes formes tenen ús també en l’àmbit de la psicologia.

Deixa un comentari