mediana: #termedelasetmana

La 18a Setmana de la Ciència ha programat més de 300 activitats al voltant de l’estadística, l’aigua i Einstein. Entre la nombrosa terminologia relacionada amb aquests àmbits, ens hem fixat en la forma mediana en estadística (definida com la mesura de tendència central que és igual al valor de la variable que divideix una distribució de freqüències o de probabilitat en dues parts iguals), que en alguns casos es pot confondre amb el concepte mitjana aritmètica (mesura de tendència central d’un conjunt de valors d’una variable, que resulta de la suma d’aquests valors dividida pel seu nombre).

Podeu consultar les fitxes d’aquests termes al Cercaterm si feu la cerca seleccionant l’àmbit temàtic “Matemàtiques”.

Deixa un comentari