#termedelasetmana: xarxa social

©iStock-Logorilla
©iStock-Logorilla

Aquesta setmana Barcelona acull dos actes rellevants per als interessats en la terminologia. Dimecres dia 26 es duu a terme la cinquena edició dels Espais Terminològics, i dijous 27 i divendres 28 es fa la Cimera de Terminologia, que convoca l’Associació Europea de Terminologia.

En tots dos actes l’atenció s’ha posat en els canvis que està provocant en el treball terminològic la irrupció d’una nova manera de plantejar la creació i la compartició de coneixement. I, posats a buscar un terme que sigui clau en aquest nou paradigma, hem triat com a #termedelasetmana xarxa social.

Les xarxes socials han esdevingut avui l’escenari i el marc de referència d’una manera d’entendre les activitats professionals i personals que va més enllà del seu paper com a eines.

Us convidem a consultar aquest terme i molts altres termes relacionats al Vocabulari panllatí de les xarxes socials, i aquesta setmana us convidem especialment a seguir els Espais Terminològics i la Cimera de Terminologia, on ben segur que podrem sentir algunes reflexions interessants sobre el nostre #termedelasetmana.

Com diem check mark en català?

El símbol que es fa servir en algunes aplicacions informàtiques per a indicar, segons el cas i de manera genèrica, que un element és correcte, que ha estat escollit o que ha estat confirmat, s’anomena en català vist, i així es recull en el Diccionari d’abreviacions publicat per Enciclopèdia Catalana el 2001 i en aquesta fitxa del Cercaterm. En anglès, s’anomena check mark o tick. Se n’ha parlat especialment des que l’aplicació WhatsApp el fa servir per a notificar l’enviament i la recepció dels missatges i, des de fa poc, també la lectura.

En català, doncs, podem referir-nos-hi com a vist (en anglès, check) i doble vist (en anglès, double check) o també com a marca i doble marca, si volem optar per una forma més genèrica i evitar confusions sobre el significat estricte d’aquest símbol en l’aplicació WhatsApp, en què pròpiament indica només que el missatge ha estat enviat, mentre que la lectura s’indica amb un canvi de color del doble vist, que es torna blau.

comptador intel·ligent #termedelasetmana

Arran dels canvis que la nova reforma del sistema tarifari elèctric preveu per als propers mesos i de la controvèrsia quant a aspectes com els costos associats, privacitat i control del consum, aquests dies són notícia els comptadors intel·ligents (smart meters, en anglès), que seran d’instal·lació obligatòria per a tots els usuaris abans del desembre del 2018.

El destaquem, doncs, com a #termedelasetmana amb la definició que podeu consultar al Cercaterm: ‘Aparell que mesura i enregistra diversos tipus de dades sobre el consum d’energia, sobretot elèctrica, d’un habitatge o un edifici i els transmet a la companyia subministradora, per a la facturació i també per a l’estudi i la implantació de mesures d’estalvi energètic.’ Els comptadors intel·ligents, que utilitzen la tecnologia de comunicació per xarxa elèctrica (Power Line Communication), sovint enregistren el consum total d’energia i també les hores del dia de més consum.

A més d’aplicar-se al consum d’energia, el funcionament dels comptadors intel·ligents també es pot aplicar al consum d’altres subministraments, com ara el gas i l’aigua.

postureig: #termedelasetmana

Exhibir-se, mostrar-se, fer-se veure… Cada vegada són més les actituds i els comportaments que en el context de les xarxes socials adquireixen noves dimensions sociològiques i per als quals calen denominacions per a fer-hi referència.

El fenomen del postureig és el que destaquem aquests dies com a #termedelasetmana, i que trobareu definit al Cercaterm com a ‘actitud de mostrar un comportament o uns gustos determinats, generalment a les xarxes socials, amb la intenció de fer-se veure.’

wiki: #termedelasetmana

La Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura i Amical Wikimedia, branca temàtica de Wikimedia que centra l’atenció en la llengua i la cultura catalanes, organitzen la I Nit de la Llengua al Món Digital, dedicada al català a la Viquipèdia.

L’acte central, en el qual també participarà el TERMCAT, és una viquimarató en què diversos voluntaris treballaran per ampliar amb referències fiables els articles sobre la llengua catalana que hi ha a l’enciclopèdia.

Per aquesta raó, el #termedelasetmana és wiki, que fa referència al sistema de treball informàtic, aplicat generalment a llocs web, que permet que els usuaris visitants puguin modificar i ampliar directament i de manera senzilla els continguts del lloc a què accedeixen.

Podem utilitzar la forma app en català?

Tot i que la forma catalana completa és aplicació mòbil, l’escurçament app, creat en anglès a partir de application, és àmpliament utilitzat en català i per això l’hem incorporat recentment a la fitxa terminològica d’aquest terme, com a denominació sinònima per a fer referència al programa informàtic que desenvolupa una tasca específica en un dispositiu mòbil.

Al costat del manlleu app, també té un cert ús en català l’escurçament apli, creat en català a partir de aplicació, que s’ha considerat a petició d’alguns mitjans de comunicació que l’han difós en determinats contextos divulgatius.

Des de fa uns dies, la fitxa que fa referència a aquest concepte, que es pot consultar des del Cercaterm i també des de la Terminologia bàsica de les xarxes socials, s’ha actualitzat per incloure les denominacions catalanes comentades.

Gairebé 700 usuaris participen en la fixació de la terminologia dels gestos tàctils

L’enquesta que el TERMCAT ha publicat al web durant el darrer mes sobre la terminologia dels gestos tàctils ha suscitat molt d’interès entre els usuaris, com demostren les 686 respostes obtingudes. Us presentem el resultat de les votacions a les propostes que plantejàvem, en què destaca el suport a les alternatives tocar/fer un toc per a tap, fer un doble toc per a double tap, arrossegar per a drag, passar per a swipe, desplaçar verticalment per a scroll, reduir per a pinch, ampliar per a spread, mantenir pressionat per a press, girar per a rotate, i fregar per a pan.

A més, és important destacar que els usuaris han fet desenes de comentaris sobre l’ús de les propostes i també plantejant-ne de noves, com ara clicar per a tap, repicar per a double tap, pinçar per a pinch o escombrar per a pan. Moltes gràcies a tots!

Iniciem ara un procés de revisió de tota la informació obtinguda, amb la col·laboració d’experts de l’àmbit i amb l’objectiu d’elaborar fitxes terminològiques completes per a tots aquests conceptes, que puguin ser difoses tant al Cercaterm com també en un producte específic sobre la terminologia dels gestos tàctils. Us mantindrem al corrent d’aquest projecte.

sistema d’informació geogràfica: #termedelasetmana

El dijous 11 de juliol presentem la col·lecció de diccionaris terminològics cartogràfics, i en aquest marc difonem com a terme de la setmana sistema d’informació geogràfica /SIG, que fa referència al sistema informatitzat  que permet emmagatzemar, cartografiar, analitzar, modificar i relacionar qualsevol tipus d’informació geogràfica amb la finalitat de facilitar la gestió, l’estudi i la planificació territorial.